Styrelse och övriga uppdrag

Styrelsen 2018/2019

Håge Högquist, ordförande
Lisa Sandström Nord, sekreterare
Emma Danstål, ledamot – ambassadörsrepresentant
Adele Karlsson, ledamot
Gull-Britt Högquist, ledamot

 

Revisorer 2018/2019

Kerstin Lindqvist och Anders Lindqvist

Valberedning 2018/2019

Berith Tedsjö-Winkler  och Inger Amcoff Billberger

Redovisning och löneadministration

Agneta Sinclair, Datek ekonomi och redovisning