Styrelse och övriga uppdrag

Styrelsen 2018/2019

Johan Zimmermann, ordförande
Linda Persson, vice ordförande
Kerstin Nilsson, kassör
Lisa Sandström Nord, sekreterare
Emma Danstål, ledamot – ambassadörsrepresentant
Adele Karlsson, ledamot
Jenny Steen, ledamot
Marie Persson, ledamot (ersättare)

Revisorer 2018/2019

Kerstin Lindqvist och Anders Lindqvist

Valberedning 2018/2019

Berith Tedsjö-Winkler  och Inger Amcoff Billberger

Redovisning och löneadministration

Agneta Sinclair, Datek ekonomi och redovisning